Výberové konania na miesto učiteľa/ky v ESŠ Prešov

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika – Chémia - Fyzika s nástupom od 01.09.2019. Viac informácií na https://esspo.sk/sites/default/files/prilohy/evanjelicke_kolegialne_gymnazium_a_evanjelicka_zakladna_skola_v_presove_hlada_ucitelov_mat-che-fyz.pdf

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov: MAT, CHE, FYZ v zmysle prílohy 1. časť VII. Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch.

Iné predpoklady: jasná hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch

ovládanie PC (word, excel, power point) na pokročilej úrovni


Výhody:

skúsenosti s vedením projektov a zavádzaním inovatívnych metód vyučovania

skúsenosti s dobrovoľnou prácou v cirkevnom spoločenstve

ovládanie anglického a nemeckého jazyka


Ponúkame:

prácu v dynamickom a progresívnom kolektíve

priestor pre sebarealizáciu

možnosť ďalšieho odborného rastu


Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis (CV - europas), kópia dokladu potvrdzujúceho odbornú a pdg. spôsobilosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pdg. zamestnancoch.


Spôsob zasielania žiadostí: elektronicky

Termín zasielania žiadostí: 30.05.2019

Pravdepodobný termín výberového konania: 03.06.2019


Adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov

tel.: 051/7721 401, e-mail: riaditel@esspo.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.