Vrcholia oslavy 25.výročia vzniku Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského

Vrcholia oslavy 25.výročia  vzniku Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského

V aktuálnom školskom roku 2018/2019 si Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského pripomína 25. výročie vzniku. Ide o známu cirkevnú školu so silným ekumenickým rozmerom poskytujúcu kvalitné bilingválne slovensko – anglické vzdelanie v osemročnom a päťročnom programe.

Študenti môžu získať spolu s maturitným vysvedčením aj certifikát o absolvovaní štátnej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1. V najnovšom hodnotení kvality slovenských stredných škôl organizáciou INEKO, sa EGJAK umiestnil na 8. mieste v rámci všetkých gymnázií na Slovensku.


Aktívna oslava

Oslava štvrť storočnice ambiciózneho gymnázia odštartovala minulý rok reťazou aktivít. V  októbri 2018 výročie vzniku škola spojila so 100. výročím vzniku Československej republiky a tvorbou zaujímavých projektov na hodinách dejepisu, ktoré boli vystavené v priestoroch školy. November bol v znamení Dňa otvorených dverí školy pre ostatné základné a stredné školy v meste Košice, ktorým ponúkla škola putovnú výstavu o SNP v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici. V decembri si žiaci i učitelia pripomenuli 25.výročie vzniku školy na vianočnom koncerte vlastného žiackeho školského speváckeho zboru Chorus Comenianus.


Silný rok 2019

Ako sa vyjadril riaditeľ evanjelického gymnázia Ing. Jozef Krištan : „Čaká nás vyvrcholenie osláv , ktoré bude naplnené výstavami, prehliadkami i účasťou významných hostí. Všetci pedagógovia i žiaci si chcú spoločne a aktívne vychutnať oslavy výročia, zhodnotiť spolu 25 rokov existencie jedného z najlepších gymnázií na Slovensku, ktoré neustále prináša inovácie a progres vo vzdelávaní. Dňa 29. apríla našu školu navštívi veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku J.E.p. Joachim Bleicker a honorárny konzul prof. Juraj Banský,  veľvyslanec Francúzskej republiky J.E.p. Christophe Léonzi a honorárny konzul Francúzska v Košiciach David Mortreux. Zúčastnia sa otvorenia výstavy História a súčasnosť Karpatských Nemcov na Slovensku inštalovanej v priestoroch našej školy. Výstavu otvorí RNDr. Ondrej Pöss, PhD., riaditeľ Múzea kultúry karpatských Nemcov na Slovensku, za prítomnosti hostí z inštitúcií, ktoré spolupracujú s našou školou.“ Ďalším hosťom výstavy bude i brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol i zástupcovia našej partnerskej školy August-Hermann-Francke Schule v Detmolde v Nemecku. Brat biskup a jeho excelencia veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku a jeho excelencia veľvyslanec Francúzskej republiky sa stretnú s vedením školy a žiakmi na besede v nemeckom jazyku. Za Evanjelickú luteránsku cirkev (ELCA ) prisľúbil účasť riaditeľ pre Európu, stredný východ a severnú Afriku pán Said Ailabouni. V areáli školy slávnostne  zasadia strom - dub, ktorý je národným stromom SRN a po spoločnom obede absolvujú prehliadku pamätihodností mesta Košice v nemeckom jazyku.


30. apríla 2019 sa samotné oslavy začnú Slávnostnými Službami Božími v kostole ECAV na Mlynskej ulici v  Košiciach o 8.30 hod., slovom Božím poslúži generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko a oslavy budú pokračovať Slávnostnou akadémiou v Dome umenia.


Až do konca školského roka

Oslavy pokračujú aj v ďalších mesiacoch školského roka. V máji gymnázium pre študentov pripravuje exkurziu EGJAK stopy. Ide o prehliadku pamiatok a predchádzajúcich sídiel našej školy v spojení s jej vznikom. V mesiaci máj a jún bude v priestoroch školy inštalovaná fotografická výstava z návštevy žiakov gymnázia v Európskej organizácii pre jadrový výskum v CERNE.

Pri príležitosti 25.výročia vzniku škola edične pripraví CD Chorusu Comenianus, pamätnú knihu s fotografiami, ktoré bilancujú existenciu a úspechy školy od jej vzniku a vydanie školského časopisu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.