V Prešove hľadajú učiteľov slovenčiny a angličtiny

V Prešove hľadajú učiteľov slovenčiny a angličtiny

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľa/ku všeobecnovzdelávacích predmetu Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii  a takisto Anglický jazyk v kombinácii s nástupom od 01.09.2022