V Prešove hľadajú učiteľa/ku TSV v kombinácii

V Prešove hľadajú učiteľa/ku TSV v kombinácii

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľa/ku všeobecnovzdelávacích predmetu Telesná a športová výchova a Technika v kombinácii s inými predmetmi s nástupom od 01.09.2022 

Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľa-ku TSV v kombinácii.pdf