Učiteľ II. stupňa- matematika, informatika, geografia

Učiteľ II. stupňa- matematika, informatika, geografia

Evanjelická základná škola v Bratislave má uvoľnené pracovné miesto učiteľa II. stupňa s aprobáciou matematika, informatika, geografia.

Miesto výkonu práce
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto

Aprobácia
Matematika, Informatika, Geografia

Termín nástupu
1.3.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2022

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
165

Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.


Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Evanjelická ZŠ
Palisády 57
81106 Bratislava-Staré Mesto
www.ezs.ba
0252967389

Kontaktná osoba

Ing. Mgr. Silvia Dinžíková Mojzsisová
0252967389