Štúdium v USA- CONCORDIA, MISSOURI

Štúdium v USA- CONCORDIA, MISSOURI

Spolupráca so strednou školou SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, funguje od školského roku 2008/2009. V rámci spolupráce ponúkame opäť v školskom roku 2023/2024 miesta s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole:
 
Štúdium je pre žiakov:                                     
 2. alebo 3. ročníka na 4-ročnom štúdiu
sexta alebo septima na 8-ročnom štúdiu
 2., 3. alebo 4. ročníka na 5-ročnom štúdiu 

Môžu sa prihlásiť stredoškoláci z farárskych rodín alebo rodín, ktoré aktívne pracujú v ECAV. Zároveň sa od týchto študentov očakáva, že v budúcnosti budú pracovať pre cirkev. 
 
 Základné informácie: 
 - Štúdium trvá od augusta 2023 do mája 2024
 - Škola ponúka čiastočné štipendium
 - Ubytovanie je na internáte 
 - Informácie o škole nájdete: www.splhs.org
 
 Žiak si hradí: 
 - Poplatok za štúdium cca 8 500,- USD (zahŕňa školné, ubytovanie, stravu a zdravotné  
  poistenie)
- poplatok za test TOEFL www.saia.sk (ak žiak nemá iný jazykový test) 
 - spiatočnú letenku do USA, víza
 - vreckové
 
K žiadosti a prihláške priložte odporúčania:
Odporúčanie zborového farára v slovenskom a anglickom jazyku
Odporúčanie učiteľa anglického jazyka v slovenskom  a anglickom jazyku
Odporúčanie učiteľa matematiky v slovenskom a anglickom jazyku
Odporúčanie triedneho učiteľa v slovenskom jazyku
 
Prihlášky posielajte do 20. 2. 2023  na adresu:
Generálny biskupský úrad
Edukačno-misijne centrum
P.O.BOX 289
Palisády 46
810 00 Bratislava
 
 Informácie: + 421918 828 009, skoly@ecav.sk

Prihláška: Prihláška USA 2023-2024.docx