Štúdium v USA

Štúdium v USA

Spolupráca so strednou školou SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL (CONCORDIA, MISSOURI , USA)funguje už od školského roku 2008/2009. Na pozvanie a ponuky čiastočného štipendia pre našich stredoškolákov od riaditeľa školy rev. Paul Mehla. Na odporúčanie ECAV na Slovensku začali študovať prví dvaja žiaci, ktorých dobré skúsenosti položili základ ďalšej spolupráce.

V rámci spolupráce ponúkame opäť v školskom roku 2020/2021 miesta s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole:

Štúdium je pre žiakov:

2. alebo 3. ročníka na 4-ročnom štúdiu

2., 3. alebo 4. ročníka na 5-ročnom štúdiu

Môžu sa prihlásiť stredoškoláci z farárskych rodín alebo rodín, ktoré aktívne pracujú v ECAV. Zároveň sa od týchto študentov očakáva, že v budúcnosti budú pracovať pre cirkev.
Základné informácie:- Štúdium trvá od augusta do mája

- Škola ponúka čiastočné štipendium

- Ubytovanie je na internáte

- Informácie o škole nájdete: www.splhs.org

Žiak si hradí:

- Poplatok za štúdium cca 7 000,- USD (zahŕňa školné, ubytovanie, stravu a zdravotné  

  poistenie)

- poplatok za test TOEFL www.saia.sk (ak žiak nemá iný jazykový test)
- spiatočnú letenku do USA
- vreckové

K žiadosti  o odporúčanie priložte:

Formulár prihlášky
Odporúčanie zborového farára
Odporúčanie učiteľa anglického jazyka v slovenskom a anglickom jazyku
Odporúčanie učiteľa matematiky v slovenskom a anglickom jazyku

Prihlášky posielajte do 15. 2. 2020  na adresu:
Generálny biskupský úrad
Referát misie, vnútornej misie a školstva

P.O.BOX 289
Palisády 46
810 00 Bratislava

Informácie: + 421918 828 009, skoly@ecav.sk