Štipendium z GAW na rok 2020/2021

Štipendium z GAW na rok 2020/2021

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2020/2021 v období od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021.

Gustav-Adolf-Werk vypisuje štipendiá pre:
študentov/študentky v 2. polovici teologického štúdia, aby absolvovali študijný rok (ZS 2020/2021 s LS 2021) v Lipsku

Ak počet žiadateľov prekročí dostupné miesta, vyhradzujeme si právo vykonať výber.

K žiadosti o štipendium priložte:
- písomnú žiadosť (formulár) – dostupný na internetovej adrese: http://www.gustav-adolf-werk.de/Antrag.html,
- životopis s fotkou,
- odporúčanie od vedenia cirkvi,
- potvrdenie univerzity o uskutočnení zápisu na univerzite,
- opis akademickej dráhy,
- doterajšie študijné výsledky (napr. kredity),
- vysokoškolský diplom/diplom o ukončení bakalárskeho štúdia.

Ak nie sú v nemeckom alebo anglickom jazyku, vyžaduje sa úradne overený preklad predstavenie nazbieraných skúseností v sociálnej, pedagogickej a cirkevnej oblasti, motivačný list/odôvodnenie voľby štúdia a študijného miesta, nemecký certifikát, minimálna úroveň B1

Dôrazne upozorňujeme, že jazykové schopnosti sa vyžadujú na úrovni B1. Ak nebude preukázaná požadovaná úroveň, imatrikulácia na univerzite sa neuskutoční.


Prosíme Vás, aby ste žiadosti podali v nemeckom jazyku (alternatíva v anglickom jazyku). Neskoré a neúplné žiadosti nebudú môcť byť zohľadnené.

Štipendium zahŕňa:
- 565 € mesačne pre študentov, (z toho je po odpočítaní nájomného 390 € k dispozícii),
- zdravotné poistenie podľa potreby,
- príspevok na literatúru (až do 100 € na celý čas štúdia),
- náhrada cestovných nákladov pri ceste tam aj späť,
- poplatok za semester,
- cestovný lístok na verejnú dopravu v Lipsku.

Na prípravu k študijnému pobytu je v ponuke intenzívny kurz nemčiny (úroveň B1) v septembri 2020. Tento kurz je určený pre študentov teológie.

Študenti a študentky v Lipsku budú ubytovaní v študentskom domove Evangelischen Studienhaus, Sommerfelder Str. 20, D-04229 Lipsko. Navštevujú prednášky a semináre na teologickej fakulte, zúčastňujú sa na študijných podujatiach GAW, na prednáškach, kázňach a praxi v tamojších cirkevných zboroch. Vedie ich štipendijný poradca GAW, p. Johanna Scheithauer.

DÔLEŽITÉ:

Štipendisti našej organizácie by počas štúdijného pobytu v Nemecku nemali mať žiadne študijné povinnosti a skúšky vo svojich rodných krajinách a  mimo prednáškový čas by mali zažiť v Nemecku!

Žiadosť s požadovanými dokumentmi pošlite do 20.02.2020  na adresu:

Generálny biskupský úrad, Misijno-vzdelávacie oddelenie, Palisády 46, P. O. BOX 289, 810 00 Bratislava

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.