Oznam o možnostiach štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Oznam o možnostiach štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2019/2020 uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných programov: Evanjelická teológia (Mgr.), Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (Bc.) a Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (Mgr.).

Zároveň v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Prírodovedeckou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK ponúka možnosť štúdia v študijnom programe Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (Bc. a Mgr.) s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry, s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry, s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry, s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry, s učiteľstvom histórie, s učiteľstvom geografie alebo s učiteľstvom filozofie.


Prihlášky na štúdium je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk, následne vytlačiť, podpísať a s požadovanými povinnými prílohami zaslať do 29. marca 2019 na adresu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podrobné informácie o študijných programoch a podmienkach prijatia nájdete na adrese: www.fevth.uniba.sk - v sekcii „Štúdium“, podsekcii „Pre uchádzačov o štúdium“.


Viac informácií

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.