Oznam o konaní výberového konania

Oznam o konaní výberového konania

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombináciách Anglický jazyk – Nemecký jazyk s nástupom od 01.09.2019.