Mesiac otvorených dverí na EBF UK začína!

Mesiac otvorených dverí na EBF UK začína!

Február 2022
Evanjelická bohoslovecká fakulta je tu pre všetkých záujemcov opäť online. Dohodnite si termín online stretnutia a z pohodlia domova sa dozviete o štúdiu na EBF UK.

V rámci online stretnutí s uchádzačmi je prezentované štúdium na EBF UK prostredníctvom vizuálne zameraných prezentácií

Uchádzač o štúdium má možnosť si naplánovať online stretnutie, ktoré následne prebieha so študentskými ambasádormi EBF UK.

Link - študentskí ambasádori:

https://fevth.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium/studentski-ambasadori/

V prípade, že vo Vašich kruhoch poznáte potenciálnych záujemcov o štúdium na EBF UK, prosím, prepošlite im pozvánku. Ďakujeme Vám srdečne za Vašu podporu.