Informácie o štúdiu na EBF UK

Informácie o štúdiu na EBF UK

Prinášame niekoľko informácií o štúdiu na EBF UK a takisto propagačných materiálov EBF UK pre všetkých záujemcov a uchádzačov o štúdium.

Dôležité termíny / prezentovanie štúdia na EBF UK:

Celouniverzitný deň otvorených dverí (DOD) - 11.11.2022
Mesiac otvorených dverí na EBF UK - február 2023