Hľadajú učiteľov v kombináciách Matematika – Fyzika

Hľadajú učiteľov v kombináciách  Matematika – Fyzika

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika – Fyzika s nástupom od 01.09.2019.

Kvalifikačné predpoklady (§7 zákona č. 317/2009 Z. z.): vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov: MAT, FYZ v zmysle prílohy 1. časť VII. Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch.


Iné predpoklady: jasná hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch a ovládanie PC (word, excel, power point) na pokročilej úrovni.


Výhody: skúsenosti s vedením projektov a zavádzaním inovatívnych metód vyučovania, skúsenosti s dobrovoľnou prácou v cirkevnom spoločenstve a ovládanie anglického a nemeckého jazyka.


Ponúkame: prácu v dynamickom a progresívnom kolektíve, priestor pre sebarealizáciu a možnosť ďalšieho odborného rastu.


Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis (CV - europas), kópiu dokladu potvrdzujúceho odbornú a pdg. spôsobilosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pdg. zamestnancoch.


Spôsob zasielania žiadostí: elektronicky

Termín zasielania žiadostí: 25.06.2019


Adresa:

Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov

tel.: 051/7721 401, e-mail: riaditel@esspo.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.