Hľadajú riaditeľa/ku evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Hľadajú riaditeľa/ku evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

Presbyterstvo Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku na základe ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: RIADITEĽ/KA Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota. Viac info tu: Výberové konanie na riaditeľa EZŠ.pdf

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.