Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote má už 15 rokov

Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote má už 15 rokov

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote začala svoj príbeh písať 1. septembra 2004 a od vtedy jej bránami prešlo množstvo žiakov a písalo sa v nej množstvo príbehov.

Mgr. Radomír Leicher, riaditeľ školy, na úvod svojho príhovoru zdôrazdnil, že za každým žiakom, učiteľom i zamestnancom školy stojí istý životný príbeh. Každý je iný, každý je jedinečný. Každý je však dôležitý.

Škola je len zriadená inštitúcia, iný by povedal, že škola je budova. Škola je však omnoho viac. Je to živý organizmus špecifikovaný, charakterizovaný a identifikovateľný práve spomínanými príbehmi a vzťahmi medzi nimi.

Pri jej vzniku stáli Mgr. Dušan German – senior Rimavského seniorátu  ECAV, Mgr. Zuzana Moncoľová – ev. farárka CZ Rimavská Sobota, Michal Hruška – seniorálny dozorca a JUDr. Tibor Imrovič.

Ich myšlienka evanjelickej výchovy a vzdelávania v našom regióne sa vinie celou históriou a existenciou školy. Jej minulú, súčasnú i budúcu úžasnosť vo svojej komplexnosti, dynamickosti a vizionárstve s dostatočnou dávkou idealizmu i prítomného realizmu naďalej buduje kolektív pedagogických i nepedagogických zamestnancov pod vedením Mgr. Radomíra Leichera, riaditeľa školy.

Spoločne. Za týmto slovom sa skrýva spoločenstvo žiakov, pedagógov, zamestnancov, rodičov, duchovných, hostí, absolventov a priateľov. 

Naša slávnosť sa konala v Evanjelickom a.v. Chráme Božom v Rimavskej Sobote za účasti biskupa ZD ECAV Mgr. Jána Hroboňa, ktorý svojou kázňou povzbudil všetkých žiakov i prítomných. Ďalšími spolu oltárnymi bratmi a sestrami bola sestra farárka Moncoľová, brat emeritný senior German, sestra seniorka Lisáková, sestra farárka Miháliková, sestra spirituálka školy Krivdová. Detské kresťanské piesne a vystúpenia žiakov školy sa niesli celým chrámom. 

Sme nesmierne vďační za 15 rokov existencie našej školy, aj keď to chcelo a chce veľa úsilia po pedagogickej i materiálnej stránke. No všetci to robíme s láskou, pokorou a pre naše deti. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a  strávili s nami tento slávnostný deň.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.