Duchovná pieseň 2019 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2018/2019 6. ročník speváckej súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže.


Propozície

Prihláška