Dokážeme spolu viac- zbierka pre ESŠ v Červenici

Dokážeme spolu viac- zbierka pre ESŠ v Červenici

Pri príležitosti osláv 20. a 30. výročia založenia evanjelických škôl v Liptovskom Mikuláši bola vyhlásená verejná zbierka venovaná ESŠ v Červenici. Počas mesiaca apríl zbierajú finančné prostriedky na podporu ťažko postihnutých detí hluchoslepotou. 

Možnosti podpory: 

- dobrovoľným finančným príspevkom na číslo účtu zbierky: SK51 0200 0000 0045 6925 4257,
- kúpou produktu značky Fusakle (ponožky, čelenka, multifunkčná šatka) z kolekcie Pomáham s motívom zbierky: „Dokážeme spolu viac" na https://www.fusakle.sk/kolekcie/pomaham.html
- zapojením sa do športovej súťaže v termíne od 1.4.2022 do 22.4.2022 zaplatením štartovného 7 eur môžete prispieť na prestavbu sociálnych zariadení pre hendikepované hluchoslepé deti v Červenici a taktiež Možnosti podpory: podporiť niektorú z evanjelických škôl k získaniu titulu NAJŠPORTOVEJŠIA ŠKOLA 2022

Viac informácii k zbierke nájdete na webe https://esslm.sk/home