Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2019

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2019

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského v Košiciach pri tohtoročnom 25. výročí školy zaradilo do svojho programu aj celoslovenské kolo Biblickej olympiády. V priestoroch jedálne tejto školy sa dňa 4. júna 2019 o 10.00 hod. stretli 69 súťažiaci, víťazi seniorálnych a školských kôl z celého Slovenska na otvorení súťaže.

Súťažiacich na pôde školy privítal brat riaditeľ Jozef Krištan. Po privítaní a úvodnej pobožnosti, ktorú mal brat farár - duchovný správca školy Stanislav Kocka, oboznámila s pravidlami súťaže sestra farárka Katarína Hudáková, predsedníčka odbornej poroty. Po otvorení sa súťažiaci rozišli do tried podľa jednotlivých kategórií.

Odborná porota vybrala témy na tohtoročnú biblickú súťaž a určila pravidlá. Zo Starej zmluvy bola vybraná téma králi v Starej zmluve, prednostne kráľ Šalamún a z Novej zmluvy biblická postava Apoštol Pavol.

Na celoslovenské kolo si prišlo zmerať sily 69 súťažiacich, ktorí súťažili v dvoch skupinách (osobitne štátne a cirkevné školy), rozdelených do štyroch kategórií.

Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a konala sa s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku a súťaž pripravila a priebeh súťaže riadila odborná porota s členmi: Sidónia Horňanová, Andrea Valentová, Viera Mosná, Martina Krivdová, Katarína Hanková, Peter Mihoč, Matej Oráč a Peter Taját. Náročné testy súťažiaci zvládli na vybornej úrovni, o čom svedčia aj bodové hodnotenia a percentuálne výsledky jednotlivých súťažiacich.

Sme vďační všetkým, ktorí túto súťaž akokoľvek podporili. Ďakujeme za dar Nadácii Jana Amosa Komenského, ktorá pre absolútneho víťaza darovala notebook. Tento rok sa víťazom stal žiak Marek Syč zo Základnej školy Sibírska v Bratislave, ktorý súťažil v 1. kategórii a dosiahol najvyššie percento úspešnosti – 98,75 %.Ďakujeme koordinátorom aj tým, ktorí pripravovali žiakov na súťaže; odbornej porote za jej aktívnu prácu pri príprave a hodnotení testov; bratovi riaditeľovi a všetkým pedagógom a zamestnancom školy, ktorí nám umožnili využiť priestory školy, srdečne nás privítali a vytvorili výborné podmienky pre súťaž.

Prajeme všetkým súťažiacim, aby získané vedomosti z Božieho slova vo svojom živote uplatňovali a podľa neho žili. Víťazom srdečne blahoželáme!


autori fotografií: Mgr. Darina Brehuvová a Ing. Augustín Vician

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.