Akademický rok ukončili službami Božími

Akademický rok ukončili službami Božími

Evanjelická bohoslovecká fakulta je miesto, kde vzdelávajú našich budúcich farárov a farárky. Vysoká škola ako každá iná. S prednáškami, so skúškovým obdobím a zaslúženým letným oddychom. A predsa v niečom výnimočná. V jej priestoroch vnímate intenzívne pôsobenie Ducha Svätého.

14. mája 2019 prijal generálny biskup Ivan Eľko pozvanie na akademické služby Božie, ktoré symbolicky ukončili ďalšie študijné obdobie na EBF Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s ním viedli liturgiu aj sestra Erika Valková- Krišťáková, z Katedry praktickej teológie a sestra Miroslava Ferencová, študentka 3. ročníka.

Biskup Eľko si v kázni zaspomínal na svoje vysokoškolské obdobie a objavovanie lásky k teológii. Upriamil pozornosť na študentské životné cykly, ktoré tvorí štúdium, následne skúšky a zaslúžený oddych. Takéto etapy tvoria každý životný cyklus. Energickú a tovrivú aktivitu strieda čas pokoja a oddychu. Pán Ježiš bol však počas celého svojho účinkovania aktívnym a neúnavne uzdravoval, sýtil či vyučoval. Tak je tomu aj dnes. Svojou láskou a starostlivosťou v podobe Ducha Svätého nás sprevádza aj naďalej a je našou oporou v každej životnej etape. V závere povzbudil študentov, aby videli Ježiša ako Toho, ktorý je počiatok a dokonanie ich viery vo Svojej nekonečnej láske.

Služby Božie vyvrcholili Večerou Pánovou a želaním Božieho pokoja do každodenných situácií.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.