Školenie kaplánov v Párnici

Školenie kaplánov v Párnici

Dvanásť evanjelických kaplánov sa v dňoch 22. – 26. novembra stretlo na pravidelnom školení, ktoré v tomto roku prebieha v zborovom dome v Párnici. Prvé dva dni školenia boli tematicky zamerané na sprevádzanie smútiacich.

Duchovní sú často svedkami rodinných tragédií a prichádzajú za nimi pozostalí, ktorí nie vždy vedia znášať stratu milovanej osoby. Praktické školenie, ktoré viedla Natália Kacianová, priblížilo kaplánom ako zvládnuť tieto náročné úlohy. V nedeľu kapláni poslúžili službou slova a liturgiou v niektorých zboroch Liptovsko-oravského seniorátu. Popoludní navštívili drevené artikulárne chrámy vo Svätom Kríži a Leštinách, kde ich miestni duchovní oboznámili s ich históriou a súčasným stavom. Štvrtý a piaty deň školenia je venovaný príprave kázne a to od rozboru biblického textu v pôvodnej reči, cez prácu so slovníkmi a komentármi až po osnovu kázne. Vedie ho brat Martin Horák z Českobratskej cirkvi evanjelickej. Školenie, jeho program a organizáciu, má na starosti sestra konseniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková. Dvanásť kaplánov sa teší z ponúknutých možností a ďakuje aj touto cestou cirkevnému zboru v Párnici za starostlivosť a zamestnávateľovi za možnosť ďalej sa vzdelávať aj po skončení teologického štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Galéria k článku

Miloslav Gdovin, Samuel Sabol
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.