Seniorátne stretnutie spevokolov Turčianskeho seniorátu ECAV

Seniorátne stretnutie spevokolov Turčianskeho seniorátu ECAV


V nedeľu, 7. mája 2023, sa v Evanjelickom chráme Božom v Turanoch konalo požehnané Seniorátne stretnutie spevokolov Turčianskeho seniorátu. Na úvod nás pozdravila miestna zborová farárka Mgr. Danica Fojtíková. Pre cirkevný zbor Turany to bola vskutku veľmi radostná chvíľa, keďže vystúpilo osem spevokolov a kostol bol plný poslucháčov.

Vystúpili spevokoly z cirkevných zborov Blatnica, dva spevokoly z Hája, Martina, Martina - Záturčie, Mošoviec, Slovenského Pravna a Žiliny.

Moderovania sa ujali manželia Zuzana a Tomáš Lipovskí, kňazi z cirkevného zboru Háj, ktorí pred každým vystúpením spevokolu zdôraznili hlavné myšlienky textov piesni. 

Bol to nádherný umelecký a duchovný zážitok, ktorý napĺňal naše srdcia radosťou, nádejou a dôverou v Pána Boha. Každý spevokol bol jedinečný vo svojom štýle a prevedení, čím vznikla jedinečná atmosféra spoločenstva. 

Záverom pozdravil celé zhromaždenie brat senior Turčianskeho seniorátu Mgr. Marián Kaňuch PhD. Osobne poďakoval a odovzdal milú pozornosť každej dirigentke spevokolov. Po záverečnom požehnaní sa nás ujali domáci veriaci z cirkevného zboru Turany a pohostili všetkých koláčmi, chlebíčkami, kávou a čajom. Za čo im pekne ďakujeme.

Sme veľmi vďační Pánu Bohu za toto nádherné spoločenstvo. Bol to čas naplnený Božou prítomnosťou a hojným požehnaním. 

Viac o našom senioráte nájdete na https://tus.lutheran.sk , alebo na https://www.facebook.com/ecavtus

Galéria k článku

Ladislav Adamovič