Seniorálne a školské kolo Duchovnej piesne RIS ECAV

Seniorálne a školské kolo Duchovnej piesne RIS ECAV


V pondelok 17. apríla 2023 sa v školskej kaplnke v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote konalo seniorálne kolo súťaže Duchovná pieseň v Rimavskom senioráte a školské kolo EZŠ ZO. Duchovná správkyňa EZŠ ZO Martina Krivdová privítala prítomných. Pod hudobným doprovodom brata farára Štefana Gabčana si všetci spoločne zaspievali detskú pieseň. Po zamyslení na Ž 147,1, pani zástupkyňa EZŠ ZO Katarína Mišanková predstavila súťažiacim žiakom porotu v zložení Gabriela Rufusová, Štefan Gabčan a Milica Bojnová. Potom už nasledovalo vystúpenie jednotlivých žiakov a všetci sa mohli započúvať do rôznych kresťanských piesní. Po skončení súťaže a občerstvení sa prítomní žiaci dozvedeli výsledky od predsedu poroty Štefana Gabčana a od pána riaditeľa EZŠ ZO Radomíra Leichera si prevzali  diplomy.

Na celoslovenské kolo súťaže Duchovná pieseň  za Rimavský seniorát ECAV postúpili: 
Z 2. kategórie: Katarína Guzmová z CZ ECAV Tisovec
Z 3. kategórie: Simona Katreniaková z CZ ECAV Tisovec
Za Evanjelickú základnú školu Zlatice Oravcovej bola na reprezentáciu školy na celoslovenské kolo porotou vybratá: Viktória Ines Laet Slovák z 2. kategórie.

Sme vďační Pánu Bohu, že požehnal tento deň a mohli sme sa opäť stretnúť  a tak spievať na Božiu česť a slávu. 

Galéria k článku

Jarmila Szepessyová