SDM 2020 Zimbabwe

SDM 2020 Zimbabwe

Svetový deň modlitieb (SDM) je globálne ekumenické hnutie žien. Každý rok sa snažíme pomôcť ženám v inej krajine niesť ich problémy a starosti, podieľať sa na ich finančných potrebách, ako aj nachádzať povzbudenie vo viere a na modlitbách. 6. marca 2020 sa budeme modliť za ženy ale aj za celú cirkev v Zimbabwe.

Texty pripravili ženy zo Zimbabwe na tému:

„Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ 

Program Svetového dňa modlitieb vychádza z Ježišovho stretnutia s človekom, ktorý napriek tomu, že sa chcel uzdraviť, nič pre to neurobil. Ježiš sa spýtal: „Chceš vyzdravieť?“
Každý z nás musí odpovedať na túto otázku. Čo urobíš? „Vstaň, vezmi lôžko a choď!”
Naše sestry v Zimbabwe vnímajú Ježišovo stretnutie ako výzvu k činu.
Ježiš nás posilňuje a zmocňuje, aby sme boli uzdravení, fyzicky, mentálne, duchovne a sociálne, a tak dosiahli zmierenie  s Bohom, sami so sebou a s ostatnými v našej komunite. Keď sme skutočne zmierení, môžeme opravdivo milovať, a keď opravdivo milujeme, tak sme schopní ísť a pôsobiť pokoj.

Takže: „Vstaň, vezmi lôžko a choď!” 

Viac informácií nájdete na https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2020-zimbabwe 
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.