Scenár rozhlasovej pobožnosti 7.10.2020, 17:30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 7.10.2020, 17:30

Kazateľka: Eva Oslíková
Kantor a spev: Janko Siroma

Téma: Každodenná viera 


Pieseň 462, verše 1.-4.

Text týždňa 
1 Jána 4,21: 21 A toto prikázanie máme od neho: Kto miluje Boha, nech miluje aj svojho brata.

Žalm 1
1 Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. 3 Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. 4 Nie tak bezbožníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. 5 A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

Pieseň 484

Príhovor

Milosť pre Vás a pokoj od nášho trojjediného Boha.

5 Mojžišova 30, 11-17

11 Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný ani ďaleký. 12 Nie je v nebi, aby si smel povedať: Kto vystúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol a hlásal, že by sme ho mohli plniť? 13 Ani nie je za morom, aby si smel povedať: Kto kvôli nám zájde za more, aby nám ho priniesol a hlásal tak, že by sme ho mohli plniť? 14 Lebo to slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

Hudobný vstup (1-2 min)

Modlitba + Otčenáš

Požehnanie

Prijmite požehnanie: Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum – nech každodenne chráni a sprevádza vaše myšlienky, vaše slová a vaše činy. Amen  

Pieseň 456

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.