Rozhlasové služby Božie 19.4.2019 o 15:00 z Nitrianskej Stredy na Rádiu Regina

Rozhlasové služby Božie 19.4.2019 o 15:00 z Nitrianskej Stredy na Rádiu Regina

Cirkevný zbor Nitrianska Streda, ležiaci približne 10 km južne od okresného mesta Topoľčany, patrí do Považského seniorátu. Bol založený na rozhraní 16. a 17. storočia (1602).

Evanjelikom bolo dovolené postaviť nový chrám – artikulárny na okraji obce na základoch zrúcaniny lúpežníckeho hradu, ktorý tam stojí od roku 1748 (teda už 271 rokov). Keďže bol postavený po Šopronskom sneme, ktorý dovoľoval evanjelikom mať len dva kostoly v župe, chrám v Nitrianskej Strede tak bol určený za jeden z nich. Pôsobilo v ňom mnoho významných kňazov, medzi inými i Ján Seberíni (1780, Veličná – 1857, Banská Štiavnica), ktorý sa neskôr stal superintendentom banského dištriktu. Významne sa zaslúžil o vydanie Zpěvníka evangelického (1842) a bol autorom mnohých náboženských spisov.


V revolučnom roku 1848 škola vyhorela V blízkosti chrámu postavili faru aj školu. Prvé zmienky o existencii školy siahajú k samým počiatkom evanjelickej cirkvi v Nitrianskej Strede a prvý záznam o učiteľovi, ktorým bol Juraj Grajsel, pochádza z roku 1627. Možno sa domnievať, že ako dedinská cirkevná škola poskytovala to najzákladnejšie vzdelanie, ktoré malo roľníkovi postačiť. Hoci v roku 1848 škola vyhorela, hneď bola usporiadaná zbierka na jej obnovu a ešte v tom roku ju opravili. Posledná generálna rekonštrukcia chrámu sa uskutočnila v roku 1991. V roku 2004 zbor z Božej milosti a obetavosti mnohých vysvätil novú faru.


Cirkevný zbor netvorí len samotná obec Nitrianska Streda, ale aj dve filiálky – Krnča (vzdialená 9 km) a Hajná Nová Ves (vzdialená 12 km). V roku 2019 počítame 1196 členov. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi sa od matkocirkvi oddelila vtedajšia filiálka Topoľčany, ktorá sa stala samostatným cirkevným zborom. Do pastorálnej starostlivosti nitrianskostredského zboru patrí aj neďaleká obec Čeladince a celkovo 35 obcí nachádzajúcich sa medzi mestami Topoľčany a Nitra. Zbor je teda veľký a na pastorálnu činnosť časovo náročný.


Služby Božie sa konajú každú nedeľu v matkocirkvi aj vo filiálkach a okrem toho sa poslednú nedeľu v mesiaci konajú nešporné služby Božie aj v miestnom klube v Čeladinciach. Vždy v poslednú nedeľu v mesiaci je kajúcne pripraveným bratom a sestrám prislúžená sviatosť Večere Pánovej. V prvú nedeľu v mesiaci sa modlíme i za potreby nášho spoločenstva. Naše modlitby potrebujú aj konkrétne skupiny ľudí a preto sa počas pôstneho obdobia modlíme za jednotlivé vekové skupiny, nemocných a núdznych. Okrem modlitieb je však potrebné aj spoločenstvo a tu sa ako veľmi požehnané ukázali návštevy, ktoré okrem kňazov vykonávajú členovi presbyterstva. Prichádzajú k jubilantom alebo s povzbudením k starším či nemocným bratom a sestrám.


V súčasnosti sa v zbore vykonávajú tri biblické hodiny, pravidelne sa schádzajú dva spevokoly – do minulého roka aj detský spevokol Hviezdička. K svojej práci sa stretáva aj mládež a deti sa na detskej besiedke stretávajú pravidelne a to na dvoch miestach – v matkocirkvi a vo fílii Krnča. Práve pre deti a mládež v cirkevnom zbore


organizujeme letný biblický tábor, šarkaniádu, karneval a vianočnú party. Za významnú aktivitu - priestor na spoznávanie a zdieľanie sa vnímame zborový deň vo fílii Krnča konaný v poslednú júnovú nedeľu popoludní. Stretnutie začíname v chráme Božom, kde je pre dospelých po biblickom výklade pripravená prednáška pozvaného hosťa a deti zatiaľ trávia čas na tvorivých dielňach. Stretnutie pokračuje súťažami a pohostením v areáli chrámu. Okrem náboženskej výchovy, ktorú obidvaja kňazi vyučujú na piatich základných školách, je veľkou radosťou i možnosť vyučovať náboženstvo v materskej škole vo fílii Krnča.


Pre deti zvykneme v našom zbore organizovať i seniorátne kolo biblickej olympiády, okrem nej sa zúčastňujeme na seniorátnom stretnutí žien, detí, mládeže i seniorátnej prehliadky spevokolov.


Okrem bežných cirkevnozborových aktivít sa zbor pravidelne zapája do Svetového dňa modlitieb či evanjelizácie ProChrist. 15. september sa stal dňom, kedy navštevujeme a spoznávame iné evanjelické cirkevného zbory na Slovensku. Jubilejná konfirmácia po 50. rokoch, ktorú organizujeme už niekoľko rokov je príležitosťou na stretnutie a pre mnohých je to tiež príležitosť po mnohých rokoch prijať sviatosť Večere Pánovej.


Niekoľko rokov po sebe sme sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“, a vianočnými darčekmi sme tak potešili deti zo sociálne slabších rodín v Srbsku. No dva posledné roky vianočnými darčekmi obdarúvame deti zo sociálnych zariadení na Slovensku – škola pre hluchoslepé deti v Červenici a zariadenie pre týrané matky s deťmi Debora v Banskej Bystrici. Podať pomocnú ruku a otvoriť srdce nám dáva možnosť vidieť množstvo požehnania, ktorým sme obdarovaní my sami. Veľmi dôležité miesto si v rodinách cirkevného zboru našiel aj zborový časopis Cesta k prameňu, ktorý vychádza štvrťročne už štrnásty rok. Jeho úlohou nie je len informovať o aktivitách cirkevného zboru, ale je tiež príležitosťou pozvať do spoločenstva tých, ktorí ho inak nenavštevujú. Pomocou sú mládežníci a presbyteri, ktorí ho pomáhajú nielen vyrábať, ale aj doručovať do každej poštovej schránky našich bratov a sestier. Najmä staršia generácia si ho veľmi chváli, lebo vie, čo sa deje v cirkevnom zbore a nestráca tak kontakt.


Ponuky tohto sveta sú však také rozmanité, že ľudia majú problém hľadať a nachádzať to čo je skutočne dôležité. Sú v časovej tiesni, pod tlakom povinností. Často nenachádzajú motiváciu zúčastňovať sa podujatiach organizovaných cirkevným zborom. Preto je pre nás také dôležité pripravovať podujatia tak, aby boli zaujímavé a prístupné pre všetky vekové kategórie. Radosť máme z každej aktivity, ktorá sa nám v zbore z Božej milosti podarí. Veľmi dôležitá je však nielen práca kňaza ale aj pomoc členov nášho cirkevného zboru, ktorí ochotne pomáhajú pri každej aktivite. Služby Božie, spevokoly, detské besiedky, mládeže alebo biblické hodiny a tiež výnimočné príležitosti v zbore sú svedectvom toho, že ľudia majú Pána Boha v srdci, túžia po spoločenstve s Ním a to je našou najväčšou radosťou.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.