Rozlúčka s Dieterom Kaufmannom, predsedom predstavenstva Diakonie Württemberg

Rozlúčka s Dieterom Kaufmannom, predsedom predstavenstva Diakonie Württemberg

„Len čo sa stane človek pánom jednej veci, mal by sa stať učeníkom novej veci“. Touto myšlienkou od Gerharta Hauptmanna začala moderátorka Geli Heusolt slávnostnú rozlúčku s predsedom predstavenstva Diakonie v našej partnerskej cirkvi vo Württembergu bratom Dieterom Kaufmannom, pri jeho príležitosti jeho odchodu do dôchodku. Pripomíname, že wűrttemberská diakonia je najväčším poskytovateľom sociálnej pomoci v nemeckej spolkovej krajine Baden – Wűrttemberg. Prevádzkuje 1 400 zariadení a má desiatky tisíc zamestnancov. Zároveň je wűrttemberská diakonia dôležitým partnerom našej Evanjelickej diakonie na Slovensku a vôbec celej našej cirkvi. Okrem iného stojí totiž za známym fondom Hoffnung fűr Osteropa (Nádej pre Východnú Európu), ktorý každoročne podporuje misijné, diakonické i stavebné projekty našej cirkvi, v súčasnosti sumou okolo 80 tisíc eur.

Táto milá a dojímavá slávnosť na rozlúčku s obľúbeným a veľmi kompetentným riaditeľom sa kvôli pandemickej situácii konala online vo štvrtok 19. novembra. Bola vysielaná z priestorov Ústredia wűrttemberskej diakonie. Zúčastnilo sa na nej takmer 260 spolupracovníkov diakonie a medzi nimi aj zahraniční hostia. Za ECAV na Slovensku sa zúčastnili generálny biskup Ivan Eľko, tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová. Za Evanjelickú diakoniu na Slovensku riaditeľ Ján Gasper a referentka pre zahraničné a ekumenické vzťahy Dana Balonová.

Na začiatok tejto slávnostnej rozlúčky zazvonil zvon, ktorý je nový a zhotovený na prianie br. Kaufmanna. Jeho ozdobu dopĺňa obľúbený verš brata Kaufmanna z listu Rímskym 12,21: „Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé!“. Keďže brat Kaufmann veľmi rád spieva, na slávnostnej rozlúčke nesmel chýbať ani hudobný program. Ten vytvorilo pri tejto príležitosti kvarteto pod názvom Haukl Brothers. Tvoria ho štyria bratia, ktorí študujú hudbu a ich otec zastáva úrad cirkevného hudobníka.

Program rozlúčky bol veľmi pestrý a bohatý aj napriek tomu, že sa konal virtuálne. Po obsahovej stránke ho vypĺňalo množstvo poďakovaní, ocenenia prínosu odchádzajúceho brata pre wűrttemberskú diakoniu a pozdravy rôznych partnerov. Ako prvý so svojim príhovorom vystúpil sám brat Dieter Kaufmann. Cez príbeh o Ježišovom zjavení učeníkom pri Tiberiadskom mori (Ján 21, 1 - 14) zhrnul svoju jedenásť ročnú službu. V aplikácii príbehu vyzdvihol napríklad to, akú snahu a energiu dokáže  preukázať postihnutý človek, zmienil sa o tom, čo všetko musí urobiť nezamestnaný, aby si našiel prácu, zhodnotil aj to, že počas jeho služby nezmizla ani chudoba ani sexuálne zneužívanie, avšak svojou prítomnosťou a rôznymi projektami mohol ich negatívne dôsledky aspoň trochu zmierniť a byť nápomocný. Vo svojej službe zažíval tak vtipné, ako aj strach vzbudzujúce situácie. Stretol mnoho ľudí, ktorí mu dodali odvahu (tzv. „Mutmacher“). Vzácnosťou a uvedomenie si faktu, že z každej pracovnej cesty sa šťastlivo vrátil domov. „Život má pokračovať tam, kde zostane prázdno“, bolo jeho posolstvo, ktorým vypointoval príbeh o Pánovom vzkriesení.

Po ňom sa prihovoril biskup Evanjelickej cirkvi vo Württembergu Frank Otfried July, jeho najbližší partner a zároveň priateľ. Biskup July začal svoju reč oznámením brata Kaufmanna, že 30. novembra 2020 o osemnástej hodine odovzdá kľúč a službu. Vyzdvihol jeho teologickú vášeň, intenzívny záujem o postupnosť krokov pri riešení rôznych situácií, ale hlavne porozumenie medzi biskupom a predsedom predstavenstva diakonie, čiže medzi cirkvou a diakoniou. Ďalším príhovorom a poďakovaním za mnohé rovnaké spoločné podnety a spoluprácu prispel aj minister sociálnych vecí krajinskej vlády vo Wűrttembergu Manne Lucha.  Vo svojej reči poukázal na rozdiely vo svete v roku 2009, keď brat Kaufmann nastúpil do tejto funkcie a dnešných čias, keď funkciu opúšťa. Keďže Evanjelická cirkev vo Württembersku má mnoho partnerov v zahraničí, možnosť prehovoriť a pozdraviť odchádzajúceho brata spomedzi všetkých zahraničných partnerov dostal riaditeľ Evanjelickej diakonie na Slovensku Jánovi Gasperovi, na čo sme zvlášť hrdí. Brat Kaufmann dostal od Jána Gaspera darček –  najvyššie ocenenie našej diakonie, zlatý odznak Evanjelickej diakonie na Slovensku.  „Tak, ako je tento odznak zlatý i navonok i vo vnútri, tak brat Kaufmann žil v úplnej zhode medzi tým, čo nosil vo svojom vnútri a tým, čo proklamoval navonok“.

Veľmi povzbudivé a dojemné bolo dvadsať minútové video, zostavené z prianí rozličných spolupracovníkov a spomienok na rôzne stretnutia, ktoré boli pre brata Kaufmanna veľmi vzácne.  

Pri tejto príležitosti bola vyhlásená ofera na podporu dvoch projektov: jedným je fond  „Hoffnung für Osteuropa“, a druhým je projekt „Mutmacher“.

Záverečné poďakovanie brata Dietera Kaufmanna odznelo všetkým jeho spolupracovníkom, kolegom v Diakonii Württemberg, ale hlavne jeho dvom spolupracovníkom v predstavenstve - predsedníčke pre sociálnu politiku, cirkevnej radkyni Eve-Marii Armbruster a finančnému riaditeľovi Robertovi Bachertovi. Ako poďakovanie im odovzdal poznámky z každoročného tzv. neverejného zasadnutia, kde si zaznamenali, čo bolo dobré a čo nie. Jedno takéto neverejné zasadnutie sa konalo v januári tohto roku aj v Bratislave a vo Viedni, v rámci ktorého túto trojicu najbližších spolupracovníkov z Diakonie Wűrttemberg prijal na Generálnom biskupskom úrade gen. biskup Ivan Eľko spolu s riaditeľom Evanjelickej diakonie Jánom Gasperom a ďalšími spolupracovníkmi a viedli rozhovor o prehĺbení partnerstva.

Na dôchodok odchádzajúcemu bývalému riaditeľovi Diakonie Wűrttemberg Dieterovi Kaufmannovi ďakujeme za všetku jeho prácu, za jeho priateľstvo s našou cirkvou a diakoniou, a za jeho neutíchajúce odhodlanie pomáhať. Úprimne si to vážime a oceňujeme. Jeho pochopenie pre našu situáciu a jeho pracovné nasadenie stojí za mnohým skvelými vecami, ktoré sa v našej cirkvi podarili aj vďaka zahraničnej pomoci z fondu Hoffnung fűr Osteuropa, či z ďalších zdrojov. Želáme mu Božie požehnanie na ďalšiu etapu jeho života! Zdravie a silu pre neho i jeho drahých. Radosť z toho, kde a ako si ho bude chcieť Pán cirkvi ešte použiť.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.