Rokovanie SYNODY ECAV 2024- ONLINE

Rokovanie SYNODY ECAV 2024- ONLINE

10:00 Jednodňové rokovanie Synody, najvyššieho orgánu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa začína privítaním a Slávnostnými Službami Božími. Kazateľom je brat biskup ZD ECAV, Ján Hroboň. V kázni sa venoval biblickému textu z Listu Jakuba 1, 21-22: "Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba." Biskup Hroboň pripomína potrebu žiť podľa Slova, nebyť len poslucháčom ale nechať sa povzbudiť k pokoju, radosti a lásky.
Služby Božie môžete sledovať aj ONLINE... TU

10:45 Synodáli dostávajú inštrukcie k hlasovaciemu zariadeniu. Zároveň na začiatku rokovania odsúhlasujú ONLINE vysielanie z rokovania SYNODY na platforme YouTube, na kanáli ECAV s vami: 
https://www.youtube.com/live/lV3A_p7jfz0?si=WiLBJ1FHEiD3KYpH