ROKOVANIE ŠKOLSKÉHO VÝBORU v novembri 2020

ROKOVANIE ŠKOLSKÉHO VÝBORU v novembri 2020

V pondelok 30. 11. 2020 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku. Tentokrát sa školský výbor stretol na svojom rokovaní prostredníctvom platformy ZOOM v online priestore.

Po krátkych pozdravoch zúčastnených, rokovanie otvoril predseda školského výboru brat Miroslav Čurlík úvodnou modlitbou. Prvým bodom rokovania bola kontrola uznesení prijatých na predošlom zasadnutí a kontrola úloh z GP ECAV a zo Synody ECAV v Ružomberku 9.10.2020.

Stav spracovania podkladov pre štruktúru a tvorbu koncepcie vzdelávania v ECAV na obdobie rokov 2021 – 2030 predstavil brat Matej Oráč. Predložil analýzu stavu a návrh koncepcie so zameraním na mladú generáciou v ECAV do veku 25 rokov. Školský výbor odsúhlasil zloženie pracovnej skupiny pre vypracovanie štatútu a zámeru činnosti  Evanjelického vzdelávacieho centra ECAV.  

Ďalšia časť programu bola venovaná príprave 7. školskej konferencie. Prítomní odsúhlasili termín 8. - 9. apríla 2021 v Poprade v hoteli Satel. Pracovný názov konferencie je „Komunikácia a informačná doba vo výchovno-vzdelávacom procese.“ Výbor sa zaoberal prípravou plánu práce na rok 2021. Vyhodnotil vzdelávanie online – webináre pre vyučujúcich náboženskej výchovy a evanjelického a. v. náboženstva v roku 2020. Brat Matej Oráč vyhodnotil účasť na týchto vzdelávaniach. Zároveň predložil informáciu o nových termínoch vzdelávaniach online v prvom polroku 2021.

V rámci prípravy aktivít  sa hovorilo aj o organizovaní prezenčného vzdelávania a organiyovaní súťaží, ktoré sú naplánované pre žiakov ako Duchovná pieseň, Biblická olympiáda a Vedomostná súťaž o reformácii. Predseda výboru informoval o plánovaných termínoch rokovaní školského výboru na ďalší rok a rokovanie bolo zakončené záverečnou modlitbou.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.