Prvý krok k spolupráci Evanjelickej cirkvi a. v. a Tréningového centra Kompas

Prvý krok k spolupráci Evanjelickej cirkvi a. v. a Tréningového centra Kompas

V pondelok, dňa 4. novembra 2019 sa na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove stretli všetci traja naši evanjelickí biskupi v úrade, Ivan Eľko, Slavomír Sabol a Ján Hroboň, s predstaviteľmi Tréningového centra Kompas (TCK).

TCK pôsobí ako podporná kresťanská organizácia, ktorá vedie, vyučuje a umožňuje zdieľanie a odborný rast vedúcich dorastov a mládeží nie len v Evanjelickej cirkvi a. v., ale aj v iných cirkvách, napr. Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov a Kresťanských zborov. Naša cirkev počas posledných 30 rokov slobody nemá svoje vlastné vzdelávacie stredisko pre vedúcich spoločenstiev mladých ľudí v našich cirkevných zboroch. Dôležité je však povedať, že medzi aktívnymi pracovníkmi TCK pôsobí takmer 70 % evanjelikov a. v., ktorí sú aktívni aj vo svojich vlastných cirkevných zboroch ECAV.
Po modlitbe sa predstavili pracovníci TKC: Peter Hrubo, Denisa Harčárová, Peter Michalčík a člen Správnej rady TCK Marián Kaňuch. Spoločne oboznámili biskupov s projektmi – formátmi, v ktorých TKC rozvíja svoju činnosť:
KECY - misijný tábor pre necirkevnú mládež v anglickom jazyku, konaný za podpory miestnych cirkevných zborov,
ŠPM - Škola pre pracovníkov s mládežou, ktorú si pochvaľujú všetci absolventi,
FUSION - zvestovanie evanjelia cez rozvíjanie hudobného, výtvarného a dramatického nadania,
KPM - konferencia pracovníkov s mládežou, asi najznámejší projekt TCK,
EXIT TOUR - misia na školách a
EDGE - misijná služba športom.

Bratia biskupi otvorili aj tému rizík a niektorých negatívnych skúseností s medzicirkevnými organizáciami. Rozvinula sa diskusia, ako sa v spolupráci vyhnúť nedôvere a ako sa na oboch stranách správať tak, aby sme dôveru obnovovali a posilňovali.
Stretnutie sa konalo v otvorenej a bratsko-sesterskej atmosfére, ktorá je predpokladom aj ďalšej spolupráce. Dôležitá bude aj vzájomná dohoda, ktorú by obe strany mohli v budúcom roku uzavrieť a pravidelne hodnotiť jej dodržiavanie. Všetko v záujme napredovania mládežníckych spoločenstiev v našich cirkevných zboroch a tiež v záujme budúcnosti našej milovanej cirkvi, ktorú si bez mladých ľudí ťažko vieme predstaviť.