Prvé zasadnutie generálneho presbyterstva v roku 2020

Prvé zasadnutie generálneho presbyterstva v roku 2020

 31.1.2020 sa v Prešove stretli členovia generálneho presbyterstva. Ponúkame vám program, ktorému sa venovali. Po tom, ako budú spísané uznesenia zo stretnutia, zverejníme samozrejme aj tieto.

Po schválení zápisnice č. 5/2019 z rokovania GP dňa 6. decembra 2019 a následnej správe o plnení uznesení ponúklo predsedníctva ECAV na Slovensku prehľad aktivít od posledného zasadnutia GP. Nasledovala správa o činnosti GP ECAV za rok 2019.
V bodoch rokovania boli aj štatúty výborov a fondov misie a zahraničnej misie.
Generálne presbyterstvo ďalej schvaľovalo zmluvy o transfere finančných prostriedkov pre Evanjelickú diakoniu, Ekumenickú radu cirkví, Východný a Západný dištrikt ECAV. Schvaľovali tiež žiadosti o zahraničnú pomoc, zaoberali sa prípravami Synody 2020 a realizovali doplňovacie voľby členov synodálnych výborov/právneho výboru. Presbyteri si vypočuli návrh ZED na mzdy kňazov a model samofinancovania ECAV. Boli oboznámení so závermi z pracovného stretnutia k Vízii ECAV a posudzovali žiadosť o finančnú podporu GAW. Venovali sa aj uzneseniam Právneho výboru a stretnutie ukončili diskusiou.
Viac informácií už čoskoro.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.