PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 4.8.- 18.8.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 4.8.- 18.8.2022

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 4. august  
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 6. august    
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 7. august 
Rádio Slovensko
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých / rep. 22.19 – 22.59 

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00   

ŠTVRTOK – 11. august      
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 13. august    
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 14. august      
Rádio Slovensko 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55
Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 
Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45 
Regina Východ
Božie mlyny 06.15 
 
ŠTVRTOK – 18. august  
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
.........................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
ŠTVRTOK – 4. august
:2 Anjeli strážni 16.50 fotografa Karola Kállaya
 
PIATOK – 5. august 
:2 Malé ženy / rodinný seriál 21.05 podľa klasického románu L. M: Alcottovej
 
SOBOTA – 6. august 
:2 Moje povstanie II. 09.55
Herecké legendy 16.25 Milan Lasica

NEDEĽA – 7. august
:2 Slovo 19.50

PONDELOK – 8. august
:2 Slovenské rody Palatín Juraj Turzo z Betlanoviec

PIATOK – 12. august
:2 Malé ženy 21.05

SOBOTA – 13. august 
:2 Moje povstanie 09.45

NEDEĽA – 14. august
:2 Slovo 19.50