Pripravujeme Evanjelický festival 2021

Pripravujeme Evanjelický festival 2021

V pondelok 4. mája 2020 sa uskutočnila prvá návšteva mesta, v ktorom predsedníctva cirkvi plánujú pripraviť ďalší ročník Evanjelického festivalu. V Kežmarku si budeme od 2.- 4. júla 2021 pripomínať hneď niekoľko vzácnych výročí: 500 rokov od snemu vo Wormse a Lutherov výrok: Tu stojím inak nemôžem, 500 rokov od prvého prečítania 95. výpovedí Martina Luthera na území Slovenska, 490 rokov od vydania Augsburského vierovyznania a 100 rokov od vzniku Evanjelickej cirkvi v štátnom zriadení Československa.

Návšteva sa začala na radnici u primátora mesta Kežmarok, Jána Ferenčáka. Delegáciu ECAV prijala aj prednostka mestského úradu Jela Bednárová. Na stretnutí sa zúčastnilo predsedníctvo cirkvi generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman, obaja dištriktuálni biskupi Ján Hroboň a Peter Mihoč a tiež brat zborový farár CZ ECAV Kežmarok Roman Porubän, zborový dozorca v Kežmarku Jozef Horváth a osobný tajomník generálneho biskupa Boris Mišina.

Generálny biskup ECAV sa poďakoval za prijatie, oznámil plánovaný dátum Evanjelického festivalu a vyjadril nádej prijatia v krásnom historickom meste Kežmarok. Primátor hneď na začiatku stretnutia vyjadril potešenie z plánovaného podujatia a výberu práve mesta Kežmarok. Ubezpečil vedenie cirkvi o svojej ústretovosti vo všetkých organizačných záležitostiach a spomenul aj priestory, budovy či pódiá, ktoré má mesto k dispozícii.
Biskup Peter Mihoč poďakoval za zaujímavé a dôležité informácie a pripomenul potrebu konkrétnejších diskusií medzi jednotlivými organizačnými tímami.
Biskup Hroboň vyjadril radosť z možnej spolupráce a nádej, že Evanjelický festival bude aj pre obyvateľov mesta povzbudením a príležitosťou na príjemné stretnutia.

Po oficiálnom prijatí nasledovala prehliadka priestorov. K delegácii sa pripojila aj druhá skupina, ktorú tvorili predseda Misijného výboru ECAV Ján Jančo, tajomníčka pre školstvo Daniela Veselá, tajomníčka biskupa ZD Mária Hroboňová, predseda SEMu Jozef Šimek a tajomník pre zahraničie Andrej Kuruc. Program festivalu by mal byť spojený aj s mládežníckym festivalom SEMFEST.
Spoločne si obzreli priestory zimného štadióna, ktorý je aktuálne v záverečnej fáze rekonštrukcie, navštívili aj mestské kultúrne stredisko, zrekonštruovanú kinosálu a tiež priestory Kežmarského hradu, kde ich prijala riaditeľka Erika Cintulová. Aj tá ochotne prisľúbila spoluprácu pri organizovaní Evanjelického festivalu. Návštevu ukončili posedením a záverečnou diskusiou v zborovom dome CZ ECAV Kežmarok.

Evanjelický festival v Kežmarku by mal byť v poradí už 11.tym ročníkom.       

1. EF 1996 Zvolen
2. EF 1999 Žilina
3. EF 2002 Banská Bystrica
4. EF 2005 Ružomberok

1. ECD 2008 Stretnutie kresťanov Bratislava
2. ECD 2010 Žilina
3. ECD 2012 Lučenec
4. ECD 2014 Spišská Nová Ves
5. ECD 2016 Békešská Čaba
6. ECD 2018 Zvolen

Už dnes si teda môžeme rezervovať prvý júlový víkend na návštevu 11. ročníka Evanjelického festivalu, ktorý veríme neohrozí vírus, ale bude vzácnou príležitosťou pre mnohých evanjelikov na stretnutie a tiež na prehĺbenie viery v nášho Trojjediného Pána Boha.

Galéria k článku

Jana Nunvářová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.