Pripomíname si rok evanjelického školstva

Pripomíname si rok evanjelického školstva

17. novembra 2019 pri príležitosti osláv dňa študentstva sa v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku začal "Rok evanjelického školstva." Dátum bol vybraný symbolicky, keďže sa odohrali dôležité udalosti a my si ich chceme pripomínať. Boj za slobodu a demokraciu je významnou súčasťou našich dejín a práve vzdelávanie je kľúčovým prvkom, ktorý tento boj ovplyvnil.

Počas roku školstva sú pripravované udalosti, v ktorých chcú hlavní organizátori- Školský výbor ECAV na Slovensku a samozrejme vedenie cirkvi, rozvíjať 4 oblasti: vzdelávaciu, sociálnu, mediálnu a finančnú.

V rámci oblasti vzdelávania sa chceme zamerať na pedagógov náboženstva, nie len na cirkevných školách, ale aj štátnych a takisto nie len na ordinovaných aj na neordinovaných. Vzdelávanie je prostriedkom pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov. V rámci toho plánujeme pripravovať aj konferencie, kde sa žiaci a pedagógovia môžu stretnúť, navzájom sa spoznať a pozitívne skúsenosti a príklady prevziať aj do svojej školy či pedagogickej praxe.

V rámci sociálnej oblasti chceme prepojiť pozitívne aktivity, ktoré realizujú mnohé evanjelické školy, aby sa nimi mohli inšpirovať aj ostatní. Aby sa delili o svoje dobré skúsenosti a zážitky a boli pre seba navzájom povzbudením. Prioritným cieľom je prezentovať spoluprácu škôl s evanjelickou diakoniou a jej zariadeniami a takisto informovať o mnohých sociálnych projektoch. Žiaci z Evanjelického gymnázia v Martine napríklad spolupracujú s komunitnými centrami a sú to práve deti, ktoré sa venujú svojim rómskym rovesníkom. Takýto pozitívny príklad môže inšpirovať ostatné školy, aby možno podobný projekt vo svojom okolí zrealizovali.

Čo sa týka finančnej oblasti, ako zriaďovatelia potrebujeme získavať prostriedky na chod svojich škôl, oslovovať sponzorov či nadácie. Chceme si aj v tejto oblasti vymieňať radiť navzájom a zabezpečiť pre naše školy čo najkvalitnejšie vybavenie a pod. Zapájanie sa do projektov a výziev je tiež oblasťou, kde si vieme navzájom pomôcť a byť úspešnými.  

Našou snahou je, aby školy dokázali svoje výsledky a úspechy prezentovať v médiách- nie len evanjelických, ale aj celoslovenských. Chceme dať vedieť o tom, čo sa nám podarilo, jednak aby sme vzbudili záujem ďalších mladých o štúdium na našich školách a takisto, aby sme v rámci spoločnosti informovali verejnosť o tom dobrom, čo naša cirkev pre spoločnosť robí v rámci svojho poslania vzdelávať.

Veríme že aj tento Rok evanjelického školstva prispeje k rozvoju vzdelávania a poukázanie na kvalitnú a príkladnú prácu, ktorá sa deje na evanjelických školách. Rok ukončíme 15. novembra 2020, kedy si pripomeniem 350. výročie úmrtia Jána Amosa Komenského.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.