Pripomenuli si generálneho dozorcu ECAV Jána Vanoviča

Pripomenuli si generálneho dozorcu ECAV Jána Vanoviča

Ján Vanovič celé desaťročia obhajoval na cirkevnom poli záujmy slovenských evanjelikov a. v. a vôbec existenciu slovenského národa v neľahkých národno-politických pomeroch Rakúsko-Uhorska, ale aj v období demokratického Československa. Človek s veľkým srdcom, humanitný demokrat, ktorý na pôde parlamentu v r. 1919-1925 hájil slovenské záujmy, bránil československú demokraciu a občanov vnímal všetkých rovnako - bez ohľadu na ich konfesionálne, etnické ba aj rasové zafarbenie. Vanovič si pozornosť slovenských evanjelikov a vôbec všetkých súčasných Slovákov, určite zaslúži.

Matica slovenská vyzdvihla pri príležitosti storočnice oživotvorenia MS aj kresťanský rozmer ustanovizne a matičných osobností, ktoré sa podieľali na jej vzniku i obnovení. Ich obetavá práca pre národ a Maticu nesmie byť zabudnutá. V pamätný Deň Matice slovenskej 4. augusta 2019 spojili oslavy storočnice aj s evanjelickými službami Božími, na ktorých liturgoval generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Ivan Eľko. V Evanjelickom kostole v Martine si jeho kázeň vypočuli redstavitelia Matice slovenskej. Pri príležitosti 100. výročia oživotvorenia MS sa v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou MS zišla verejnosť, predovšetkým matičiari a hostia, aby odhalili bustu národovca, advokáta, generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. a v neposlednom rade predsedu MS Jána Vanoviča. Generálny biskup pri odhalení busty Jána Vanoviča, kde povedal: : „V Matici slovenskej či Živene vidím dnes stopy spred 100 a 150 rokov, čo znamená, že ľudia nechcú žiť komfortne len sami pre seba, ale otvárajú sa iným a nesebecky a obetavo robia niečo pre povznesenie národa. Možno je to archaicky povedané a niekto sa z toho smeje, ale ja to vnímam ako úžasne dôležité, z čoho komunita môže žiť.“ 

Predseda MS Marián Gešper priblížil obdobie po obnovení matičnej činnosti: „Najstaršia národná, kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov zažila veľmi úspešné obdobie v 30. a 40. rokoch 20. storočia po vzniku prvej ČSR, teda po obnovení matičnej činnosti v roku 1919. Pre matičiarov je toto obdobie obrovskou inšpiráciou, aby sme mali znovu také silné osobnosti, ako bol Jozef Škultéty, Matúš Dula či Ján Vanovič.“


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.