Prijatie u primátora Bratislavy

Prijatie u primátora Bratislavy

Primátor Matúš Vallo a vedenie mesta Bratislava, sa stretli s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, pôsobiacimi na území hlavného mesta. Medzi pozvanými hosťami bolo aj Predsedníctvo ECAV na Slovensku, Ivan Eľko a Renáta Vinczeová.

Pán Vallo po stretnutí napísal:  "V Bratislave sa usilujeme spájať a nie rozdeľovať. Aj preto som vďačný za stretnutia, ako bolo to dnešné s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločenstiev. Podstatné je, že aj v dobe, ktorá je poznamenaná hlbokou nedôverou medzi ľuďmi, sa vieme stretnúť pri jednom stole a hľadať spoločné ciele - dobré medziľudské vzťahy, ochranu slabších, pomoc zraniteľným."

Témou rozhovorov bolo aj spájanie síl vo verejnom priestore Bratislavy a tiež o nesmierne dôležitej téme duševného zdravia. 

"Som presvedčený, že aj keď sa nezhodneme vo všetkom, nesmieme rezignovať na dialóg. Práve naopak, potrebujeme sa rozprávať a snažiť sa pochopiť toho druhého. Iba to je cesta k vzájomnému rešpektu a tolerancii. Ďakujem, aj takéto stretnutia mi dávajú nádej, že dokážeme spolu tvoriť mesto, v ktorom sa nestratí ľudskosť,
" dodal primátor hlavného mesta SR.

Galéria k článku

Hlavné mesto