„Príbovská Jar“ aj tento rok

„Príbovská Jar“ aj tento rok


 
Do tradičného kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už neodmysliteľne patrí aj literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská Jar“, ktoré sa uskutočnilo 7. mája 2023. 
 
Ľudia rôzneho náboženstva sa stretnú pod jednou strechou - strechou rímskokatolíckeho kostola, nakoľko tento rok bola hostiteľom rímskokatolícka cirkev, aby sa na chvíľu zastavili, strávili príjemné nedeľné popoludnie, obdivovali umelecké slovo aj spev. Miestom konania je každý rok iný kostol. Vlani sme sa stretli v evanjelickom kostole a tohoročné stretnutie sa konalo v katolíckom kostole.
 
Pojem ekuména - „spoločný dom“ - nie je v Príbovciach neznámy pojem. Organizátori nadviazali na dlhoročné dobré vzájomné vzťahy oboch cirkevných zborov a od roku 2006 občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Valča, Cirkevný zbor ECAV Príbovce a obec Príbovce organizujú kultúrno-ekumenické stretnutia podporujúce aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci. Organizátori okrem „Príbovskej Jari“ organizujú aj „Príbovské Vianoce“, ale aj iné spoločné stretnutia, ako napríklad „Spoločnú ekumenickú pobožnosť venovanú pamiatke zosnulých“.  Tento rok sa k organizátorom pripojila aj Miestna organizácia Jednoty dôchodcov (MO JDS Príbovce). 
 
Otvorenie a záver kultúrneho podujatia tvoril organový koncert Janky Kubernátovej - Blahušiakovej. V úvode programu privítala prítomných Viktória Fľaková, starostka obce Príbovce. 
 
Celé podujatie sa nieslo v znamení 1160. výročia príchodu Solúnskych bratov - vierozvestov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 160. výročia založenia Matice slovenskej. Pútavým pásmom prítomných sprevádzali Janka Bellová a Božena Bíziková, ktoré pripravili aj scenár podujatia. 
 
Medzi jednotlivými blokmi zazneli z chóra kostola piesne spevokolu MO Matice slovenskej Valčan z Valče. Zaznela aj pieseň v podaní Stelky Szabóovej. Nádejnej sólistky a členky súboru Lúčníca. Umeleckým prednesom ku 160. výročiu založenia Matice slovenskej sa prihovoril herec Ivan Giač „Svätomartiniádou“. Šimon Kašuba sa predstavil básničkou. Nechýbalo ani duchovné slovo evanjelickej farárky Zuzany Szabovej. 
 
Záverom všetkým účinkujúcim ako aj prítomným poďakovala starostka obce, Viktória Fľaková. Poďakovala všetkým za účasť na tomto krásnom nedeľnom podujatí, účinkujúcim odovzdala kytičku kvetov a všetkých pozvala na malé občerstvenie, ktoré bolo pripravené v Obecnom dome. 
 
Predseda občianskeho združenia Nádej človeka, Kamil Cejpek, zablahoželal trom spoluobčiankam k ich životnému jubileu a venoval im malý darček.
 
 
 
 
 
 
Monografia – Jozef Bučko
 
Po skončení literárno-hudobného pásma sa udiala ešte jedna milá udalosť. Kamil Cejpek odovzdal v mene Milana Bučka a Jely Bučkovej, detí nebohého Jozefa Bučka, pre knižnicu cirkevného zbor a.v. Príbovciach monografiu „Jozef Bučko“. 
 
V knihe je napísané toto venovanie:
„Vážený cirkevný zbor v Príbovciach.
Celé naše detstvo je spojené s belobou svietiacim príbovským kostolíkom. Tmavomodré, vnútorné výklenky s obrazmi štyroch evanjelistov nás fascinoval. Krstili sme tam naše deti, odohrávala sa tam moja svadba. Vzácny človek, pán farár Ján Chalúpka ktorý bol kaplánom v Martine, u nás u otca/ je pre nás symbolom priateľstva, láskavosti, múdrosti a dôstojnosti. Vďaka za chvíle strávené vo Vašom kostole. S úctou Milan Bučko a Jela Bučková. Bratislava, 27.4.2023“ 
 
Jozef Bučko (* 3.3.1907, Slatina nad Bebravou  † 6.5.1945, Ebensee, Rakúsko) bol slovenský evanjelický kňaz, účastník protifašistického odboja v Martine, počas SNP duchovný v nemocničných zariadeniach. Po páde Martina pôsobil na Veliteľstve 1. čs. armády v Banskej Bystrici v duchovnej správe a vo vojenskej záložnej nemocnici. Po ústupe povstania bol 4.11.1944 zajatý jednotkou Sicherheitsdienst na ceste medzi Ľubietovou a Lučatínom, eskortovaný do Banskej Bystrice, neskôr transportovaný do koncentračného tábora Mthausen a Ebensee, kde aj spolu s inými umučenými vlastencami tesne pred oslobodením ukončil svoj mladý život, mal iba 38 rokov. 
 
V susednej obci Benice je jeho symbolický hrob v rodinnom hrobe rodiny Pivkovej. Cyril Metod Pivko bol členom starého roľníckeho rodu z Beníc, bol aj statkár na svojom statku v Beniciach. Zároveň bol aj slovenský a československý politik, medzivojnový senátor Národného zhromaždenia Československej republiky. Od roku 1922 až do svojej smrti v roku 1933 zastaval funkciu zborového dozorcu Cirkevného zboru ECAV Príbovce. Cyril Pivko mal s manželkou Máriou rod. Pivkovou (zo Sučianskej vetvy) syna Igora, dcéru Lýdiu  a Marietu. Mladšia Marieta sa vydala do Bratislavy, staršia Lýdia do Martina za evanjelického farára Jozefa Bučka.
 
 
Miestny odbor Matice slovenskej Príbovce
 
Veru tak, aj v Príbovciach sme mali Miestny odbor Matice slovenskej. Prvé zakladajúce zhromaždenie sa konalo 13.2.1934 v Príbovciach. Miestny odbor bol v pôsobností okrem obce Príbovce aj pre obce Benice a Rakovo. Členovia odboru organizovali, prednášky, recitácie, zábavy, pochody, Služby Božie ale aj divadelné hry, ktoré boli v našej obci veľmi vyhľadávané a obľúbené. Posledný záznam v zápisniciach Miestneho odboru Matice slovenskej je z 30.3.1948, vtedy mal odbor 86 členov.  V tento deň prebehla voľba  nového vedenia odboru, no osud odboru a ani jeho činnosť po už nepoznáme.