Pri leopoldovskej väznici si uctili pamiatku politických väzňov

Pri leopoldovskej väznici si uctili pamiatku politických väzňov

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa v sobotu 20. augusta 2022 zúčastnil na pietnej spomienke v Leopoldove, venovanej ľuďom, ktorí boli nespravodlivo a protiprávne väznení komunistickým režimom. 

Na Slovensku bolo za údajné politické zločiny protiprávne odsúdených viac ako 70.000 občanov, celkovo bolo na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky v rokoch 1948 až 1989 uväznených až 450 000 politických väzňov. Augustovú spomienku pri múroch najstaršej slovenskej väznice organizujú každoročne od odhalenia pamätnej tabule na budove väznice v roku 1999. 

Pietna spomienka sa uskutočnila pri pamätnej tabuli v Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) a Ústave na výkon väzby (ÚVV) v Leopoldove. Jej súčasťou bolo aj kladenie vencov a odzneli príhovory hostí.  

Galéria k článku

Martin Petrík