Prenos Služieb Božích z Klenovca- 27.9.2020

Prenos Služieb Božích z Klenovca- 27.9.2020

V nedeľu 27. septembra Slovenský rozhlas od 09.00 – 10.00 h odvysiela prenos evanjelických Služieb Božích z cirkevného zboru Klenovec v Rimavskom senioráte.

Cirkevný zbor Klenovec patrí do Rimavského seniorátu, Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Celkovo má 1230 členov a je monolitný.

História zboru siaha až k počiatkom šírenia reformačného učenia na území dnešného Slovenska. Už v roku 1614 sa Klenovec ako vtedajšia filiálka Hnúšte osamostatnil, keďže mal viac členov ako matkocirkevný zbor.

Spoločenstvo miestnych evanjelikov sa schádza v chráme, ktorý patrí medzi tolerančné a bol postavený v roku 1787. Špecifikom je aj oddelená zvonica s troma zvonmi.

V rámci zboru sa pravidelne schádzajú spoločenstvá dorastu, žien, rodín. Zborový farár Roman Roskoš vedie biblické hodiny, vyučuje náboženstvo na Základnej škole s Materskou školou Vladimíra Mináča, ako aj konfirmačnú prípravu. V posledných dvoch rokoch sa v zbore začali nepravidelne konať tvorivé dielne, určené primárne pre mladých rodičov a ich deti. Touto formou sa v zbore snažia nadviazať vzťahy s mladšou generáciou, ktorá nie je v rámci zborových spoločenstiev aktívna.

V Klenovci sa darí ekumenickej spolupráci s Bratskou jednotou baptistov – veriaci oboch cirkví sa každoročne stretávajú na spoločných zhromaždeniach v rámci Svetového dňa modlitieb a Ekumenického modlitebného týždňa.

Zvláštna pozornosť patrí aj spolupráci s folklórnym súborom, ktorý v Klenovci vedie  zborová dozorkyňa Stanislava Zvarová s manželom. Folkloristi obohacujú svojimi vystúpeniami štedrovečerný program, či iné udalosti. Každoročné folklórne slávnosti – Klenovská Rontouka – majú svoj záver vždy v rámci nedeľných Služieb Božích.

Viac o cirkevnom zbore Klenovec v rozhovore so zborovým farárom Romanom Roskošom v týždenníku EPsT 37 – 38/2020.

.......................................................................................................................................................

Piesne k rozhlasovým službám Božím: 187, 250, 200, 619 A 59
Liturguje a káže: zborový farár Roman Roskoš
Na organe hrá: Diana Roskošová
Biblické texty čítajú: Stanislava Zvarová,  Anna Germanová

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.