Predstavujeme vám Víziu na 5 prstov

Predstavujeme vám Víziu na 5 prstov

Vážení bratia a milé sestry v Pánovi. Srdečne Vás pozdravujeme a prajeme Vám požehnaný čas vo vašich spoločenstvách a rodinách.
Naša cirkev sa v posledných rokoch dostala do stavu letargie, nedôvery, ale tiež sporov, odcudzenia a uzavretia sa. Preto ponúkame všetkým, ktorým záleží na našej milovanej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a na jej jednote a rozvoji, víziu duchovnej obnovy, oživenia cirkvi, spolupráce, obnovy dôvery a radosti zo služby. Táto vízia smeruje dovnútra cirkvi ako aj do spoločnosti.

Synoda 2019 prijala Víziu 2020 + 5, ktorá obsahuje desiatky bodov. V snahe, aby jej dobré myšlienky nezostali zabudnuté, predsedníctvo ECAV vypracovalo jej zhutnenú podobu. Nazvalo ju VÍZIA NA 5 PRSTOV. Je zrozumiteľnejšia a ľahšia na zapamätanie. Predsedníctvo ECAV prerokovalo text vízie s predsedníctvami dištriktov a predsedami synodálnych výborov cirkvi dňa 23. januára 2020 vo Zvolene a následne zapracovalo pripomienky.

              Vyšla z toho VÍZIA NA 5 PRSTOV ECAV s mottom S KRISTOM A SPOLU, ktorú Vám v prílohe posielame. Prosíme, aby ste si ju preštudovali. Nie je vypracovaná na to, aby ostala len na papieri. No len s Vašou pomocou, s Vaším nasadením a tvorivým vkladom sa môže – v cirkevných zboroch, seniorátoch a dištriktoch – teda v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – napĺňať. Veríme, že sa danej úlohy radi zhostíte a s pomocou Ducha Svätého budeme môcť s radosťou a odvahou vykročiť k obnove našej milovanej cirkvi.

Pane Ježiši, 

Ty si Pánom a Hlavou cirkvi. Ty máš všetku moc na nebi aj na zemi. Ty vidíš ako nutne potrebujeme v našej milovanej cirkvi viacej Teba: Tvoju lásku, Tvoju pokoru, Tvoju myseľ, Tvoju múdrosť a horlivosť a Tvojho Ducha. Prosíme, Ty konaj svoje dielo medzi nami. Nech prináša pomoc, spasenie a radosť našej cirkvi aj nášmu národu. Lebo bez Teba nemôžeme nič konať. A k tomuto Tvojmu dielu obnovy a nového života prosíme, použi si aj nás nedokonalých a hriešnych ako aj túto nedokonalú snahu. Teba vyvyšujeme, na Teba očakávame a Tebe dôverujeme. Osláv sa, prosíme, medzi nami. 

Amen.
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.