Predstavujeme nového generálneho duchovného EPS

Predstavujeme nového generálneho duchovného EPS

K 1. máju 2020 nastúpil do funkcie generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR (EPS) nový generálny duchovný, plk. Viktor Sabo. Na návrh vysielacej cirkvi – Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ho do funkcie menoval Riadiaci výbor Ekumenickej rady cirkví v SR (ERC).

Viktor Sabo je jedným z najdlhšie pôsobiacich duchovných v EPS. Doteraz pôsobil ako dekan Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Má za sebou viacero náročných zahraničných misií, vrátane dvojnásobného pôsobenia v úlohe duchovného v slovenskom kontingente v misii ISAF v Afganistane.

Po svojom nastúpení do úradu navštívil v polovici mája spolu s novým kancelárom Ústredia EPS plk. Jaroslavom Balockým kanceláriu Ekumenickej rady cirkví. Generálny tajomník ERC Ladislav Krpala oboch predstavil pracovníkom Ekumenickej rady cirkví a v družnom rozhovore spolu hovorili o plánoch EPS a prehĺbení vzájomnej spolupráce. Pri tejto príležitosti sme nového generálneho duchovného krátko vyspovedali, aby sme ho prostredníctvom mini-interview predstavili verejnosti.

Ktorú zo svojich doterajších skúseností považuješ za najdôležitejšiu alebo najužitočnejšiu pre svoju novú duchovnú službu vo funkcii generálneho duchovného?

Pokoj vám. Keďže je toto mini interview, chcem sa s týmto názvom stotožniť aj osobne. V novej funkcii generálneho duchovného sa chcem umenšovať- byť mini. Aby Kristus rástol, bol všade tam, kde budem slúžiť a kde budem poslaný.

Skúseností vo vojenskej uniforme počas skoro 15 ročného pôsobenia je veľa. Keby som mal vypichnúť jednu, je to ťažké. Každý deň v tomto prostredí mi niečo dal. Dôležité je, že svoje rozhodnutie byť povolaný za vojenského duchovného som neoľutoval. Síce je to prostredie náročné, ale pre mňa je to výzva. Najužitočnejšia vec je milosť od Pána Ježiša, môcť v tomto prostredí zvestovať evanjelium. V prostredí, kde to ani nie tak veľmi dávno nebolo možné. Vďaka Bohu za to.

Aká je tvoja vízia pre Ekumenickú pastoračnú službu? Ako by si si prial, aby pod tvojím vedením vyzerala a fungovala? Čo by si chcel, aby sa zmenilo a zlepšilo?

Vízia- budovať a podporovať vzťahy medzi nami. A to na dôvere a úprimnosti. Byť otvorený a pomôcť kňazom, farárom na tej najnižšej úrovni, v útvaroch a zariadeniach. Vypočuť ich a byť im pomocou. Velenie prenechávam Pánovi Ježišovi, On nech nás vedie... Mojou víziou je aj zaplniť voľné miesta. Viem, že farári chýbajú aj v cirkevných zboroch. Chápem to, ale aj tu musíme nájsť s cirkvami spoločnú reč a naplánovať obsadenie miest. Túžim, aby sme obsiahli čo najširší záber ľudí. Hoci prostriedky sú obmedzené a máme málo ľudí, modlím sa za to, aby viacerí mohli počuť zvesť o Ježišovi, o Jeho láske k nám a milosti, ktorá je tu každý deň.

Vnímam v tejto službe aj istú unavenosť a vyhorenosť farárov. Preto je mojou úlohou vytvoriť im aj program na povzbudenie a pomoc. Zapáliť a nadchnúť ich pre veci Božie. Podporiť v tom, v čom slúžia, a motivovať ich do ďalšej služby. Preto každému hovorím, že aj my potrebujeme modlitby, byť nesení na modlitbách...

Čo pre teba znamená ekuména?

Ekuména je pre mňa tolerancia, rôznorodosť, ktorá by nás mala spájať. Pochopenie a ústretovosť, vychádzať spolu a tak ukázať, že nás spája láska Kristova.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.