Pred 16 rokmi zomrel Július Filo st.

Pred 16 rokmi zomrel Július Filo st.

V utorok 14. apríla 2020 ráno sa rozozvučali zvony chrámu Božieho v Liptovskom Jáne pri spomienke na zosnulého brata biskupa Júliusa Fila st. Pán si ho povolal presne pred 16 rokmi 14. apríla 2004.

ThDr. Július Filo sa narodil 17. 12. 1921 v Liptovskom Sv. Jáne. Po štúdiu na Slovenskej bohosloveckej fakulte v Bratislave od roku 1947 až do odchodu do dôchodku nepretržite pôsobil v cirkevnej službe. Najprv bol kaplánom v Martine, potom vyše štyroch rokov farárom na Vyšnej Boci, odtiaľ v roku 1952 prešiel za farára do Veľkej pri Poprade, kde vykonával aj funkciu konseniora. Keď bol zvolený za biskupa Východného dištriktu Ev. cirkvi a. v. na Slovensku, od roku 1970 pôsobí v Košiciach ako biskup a súčasne farár košického evanjelického cirkevného zboru. Od roku 2000 žil opäť v rodnej obci.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.