Prečítate si najnovší newsletter ECAV

Prečítate si najnovší newsletter ECAV

Žalm 31 pokračuje veršom 17: Rozjasni tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou! Bratia a sestry, v istote Božej milosti vám opäť prinášame novinky zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Preklikajte sa zaujímavými informáciami zo života ECAV.