Pozývajú na adventný bazár

Pozývajú na adventný bazár

Žiaci Evanjelickej základnej školy v Bratislave pripravujú každoročne spolu so svojimi pedagógmi a rodičmi Vianočnú besiedku a Adventný bazár. Obe akcie sa tento rok uskutočnia 8.12.2019 v priestoroch CZ Dúbravka. 

Okrem duchovno-sociálneho rozmeru majú tieto akcie aj charitatívny význam. 20% z celkového výnosu Adventného bazára je určených na dobročinné účely. V minulých rokoch navrhla každá trieda prijímateľa tohto finančného daru a následne žiaci za pomoci svojich rodičov hlasovali. Účelu, ktorý získal najväčšiu podporu, boli financie zaslané. Naša škola tak podporila napr. Internátnu školu pre hlucho-slepé deti v Červenici, alebo Erika Turečeka, chlapca s ťažkou formou detskej mozgovej obrny. Motívom pre toto obdarovanie je snaha viesť deti k tomu, aby sa vedeli podeliť o svoje blaho a pocit, že niekomu v zložitej životnej situácii pomohli, ich napĺňal radosťou. Tento rok sme sa ešte pred konaním Adventného bazára dohodli, že 20% z celkového výnosu bazára venujeme spolužiakovi z Osemročného gymnázia Evanjelického lýcea v Bratislave, ktorého čaká náročná ortopedická operácia.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.