Pozdravili vzácnu ženu Ľudmilu Škodáčkovú

Pozdravili vzácnu ženu Ľudmilu Škodáčkovú

18. februára 2020 sa konalo pravidelné stretnutie členov Modlitebného spoločenstva (MoS) pri CZ ECAV Vrbové. MoS sa v CZ ECAV Vrbové konalo v minulom roku 10 krát, s priemernou účasťou 11 členov. Pri založení nás bolo 32, no žiaľ mnohých si už povolal Pán. Členovia MoS si vzali k srdcu aj Modlitebnú výzvu pre ECAV na Slovensku, ktorá je pravidelne publikovaná na stránkach nášho EPST.

Po duchovnej časti sme pozdravili členku MoS Ľudmilu Škodáčkovú, pri jej krásnom životnom jubileu 90. rokov. Sestra Škodáčková je členkou MoS od založenia v roku 1994, keď do zboru prišiel zborový farár Miroslav Jäger. Naša modlitebníčka a členka bola v zbore dlhoročou presbyterkou, zaujímala sa o dianie v zbore a bola nápomocná po každej stránke. Koordinátorka MoS Edita Jägrová a členovia prajú našej jubilantke do ďaľších dní hojnosť Božieho požehnania slovami proroka Jeremiáša: Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený, lebo Ty si moja chvála (17,14).

Galéria k článku

Ing. Magdaléna Kurucová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.