„Posolstvo pre Slovensko“

„Posolstvo pre Slovensko“

      Prvého januára tohto roku Slovenská republika oslávila svoje 30. narodeniny. 30 rokov samostatnosti, nezávislosti a vlastného štátu – to je dôvod na radosť pre každého Slováka. Túto radosť dali najavo aj obyvatelia obcí Kráľ a Abovce, keď sa rozhodli pri tejto príležitosti zorganizovať podujatie Posolstvo pre Slovensko, ktorý finančne podporila Matica slovenská. 
     V kultúrnom programe vystúpili ženy a muži zo spevokolu dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce a z folklórnej skupiny Šajava pod taktovkou Zuzany Esztergályosovej. Spoločne ulahodili nejednému uchu poslucháča nielen kresťanskými a národnými piesňami ale aj piesňami ich predkov – Novoklenovčanov. Okrem burácajúceho spevu si poslucháči mohli vypočuť aj prejav duchovného Finančnej správy Slovenskej republiky Mariána Bodolló. Brat farár stručne zhrnul dejiny Slovákov. Hovoril o udalostiach a okolnostiach, ktoré ich previedli od čias, kedy prvýkrát vstúpili na územie dnešného Slovenska, až po vznik ich samostatného štátu. Neopomenul ani osobnosti slovenskej histórie, ktoré sa zaslúžili o identifikáciu Slovákov ako jednotného národa. Osobnosti, ktoré presadzovali a obhajovali kodifikáciou spisovnej slovenčiny, vznik Matice slovenskej, ako orgánu pre rozvoj národno-duchovného piliera slovenského národa, alebo ustanovenie samostatnej Slovenskej republiky a mnoho ďalších.
    Ďalším obohatením programu bolo predstavenie detí z detskej besiedky, ktorá pracuje v  dcérocirkvi  ECAV Kráľ-Abovce. Pod vedením Zuzany Hruškovej si nacvičili pásmo piesní a srdečným spevom dokázali, že slovenská tradícia sa nestráca, naopak kvitne aj medzi najmladšou generáciou Slovákov.
     Po ukončení kultúrneho programu sa účinkujúci spolu s poslucháčmi presunuli k pamätníku Novoklenovčanov pred evanjelickým kostolom v Králi. Tu spoločne uložili veniec na pamiatku svojich predkov a všetkých osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj národno-kultúrneho povedomia Slovákov. Kultúrny program ukončili spoločným spevom piesne č. 343 z Evanjelického spevníka – Chvála Tebe, Bože náš. Neformálne stretnutie účinkujúcich i divákov  pokračovalo pri dobrom občerstvení  v Zborovom dome ECAV v Králi. Organizátori podujatia Miestny odbor Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev ECAV Kráľ- Abovce ďakujú všetkým rodákom Novoklenovčanom a hosťom, že svojou účasťou podporili jeho úspešný priebeh. Naše poďakovanie patrí aj Všemohúcemu za požehnanie a pomoc pri prípravách tohto krásneho dňa. 
 
„..voľ nebyť, ako byť otrokom" – slávny verš básne Sama Chalupku rezonoval v ušiach mnohých významných Slovákov, ktorí bojovali za svoj národ. Buďme aj my takými Slovákmi, nosme svoju krajinu v srdci, zachovávajme jej tradície. Aj prostredníctvom takýchto podujatí šírime národné povedomie a úctu k slovenským koreňom. Hoci sme dve malé obce, patríme a vždy budeme patriť k nášmu Slovensku. 

Galéria k článku

Bc. Ondrej Hruška