Posledná rozlúčka so Soňou Barániovou

Posledná rozlúčka so Soňou Barániovou

V hlbokom zármutku, ale zároveň i v nádeji vzkriesenia oznamujeme, že nás opustila PaedDr. Soňa Barániová, niekdajšia riaditeľka Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši. Pohrebná rozlúčka s ňou bude vo štvrtok 18. mája 2023 o 15:00 hod. v Dome smútku v Závažnej Porube.

Narodila sa a vyrastala v Trenčíne. Vydajom sa presťahovala do Závažnej Poruby v Liptove. Tu žila a pracovala 50 rokov. Ako učiteľka a špeciálna pedagogička pôsobila na rôznych pedagogických pozíciách. Keď v školskom roku 2002/2003 bolo otvorené bilingválne Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského, stala sa jeho prvou riaditeľkou. V roku 2005 sa stala riaditeľkou Spojenej evanjelickej školy v Liptovskom Mikuláši.

Mala veľké schopnosti organizovať a tvoriť nové projekty. Bola hlavnou zakladateľkou občianskeho združenia Naveky závažná, ktoré má za cieľ uchovávať duchovné hodnoty Milana Rúfusa. Realizovala scenár pamätného domu Milana Rúfusa, v ktorom pôsobila ako lektorka. Iste to bolo potvrdením skutočnosti, že duchovný rozmer života je prirodzenou potrebou človeka.