Posledná rozlúčka s Jánom Bakalárom

Posledná rozlúčka s Jánom Bakalárom

„Chcem úprimne priznať, že som ho vždy považoval za najlepšieho z nás. Za najaktívnejšieho a najsnaživejšieho farára,“ uviedol v kázni generálny biskup ECAV Ivan Eľko na pohrebnej rozlúčke s obľúbeným evanjelickým farárom Jánom Bakalárom (15. 9. 1959 – 22. 7. 2020). Blízka rodina, evanjelická verejnosť, zástupcovia ekumény a samosprávy ho na poslednú cestu vyprevadili v sobotu 25. júla v Chráme sv. Trojice v Prešove, kde pôsobil 24 rokov.

Ján Bakalár svoj boj dobojoval a životný beh dokonal po dlhom a ťažkom onkologickom ochorení, s ktorým zápasil takmer päť rokov. Na pohrebnej rozlúčke sa zúčastnilo 70 ordinovaných evanjelických duchovných. V rámci programu niekoľkokrát vystúpil zborový spevokol Sion. Smútočné zhromaždenie zaspievalo aj pieseň Ježiši, ako chceš (ES 452), pri speve ktorej brat farár Bakalár odovzdal ducha Bohu, obklopený svojimi najbližšími a za prítomnosti dvoch oltárnych spolubratov.  

Programový záväzok

Generálny biskup Ivan Eľko v kázni na pohrebnej rozlúčke vychádzal zo Žalmu 27, ktorý obsahuje akýsi programový záväzok: „nežiť svoj život so sladko zatvorenými očami a snivým pohľadom, ale s aktívnym rozumom, ktorý túži Boha poznávať a s otvorenou slobodnou vôľou, ktorá chce pod Božiu nadvládu odovzdávať nové a nové oblasti nášho života“ – tak, ako to robil aj brat Ján Bakalár. Životopis a odobierku zosnulého v spolupráci s rodinou pripravil Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Za ECAV sa smútočnému zhromaždeniu prihovoril generálny dozorca Ján Brozman,  za Združenie evanjelických duchovných jeho predseda Ján Bunčák, za ekuménu zástupcovia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a bratskej cirkvi, a za zahraničie Tomáš Tyrlík, biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej v ČR.

Pohrebná rozlúčka bola prenášaná aj online do Dvorany Starého kolégia – Biskupského úradu pre tých, ktorí sa z kapacitných dôvodov už nevošli do chrámu. Kto nemohol prísť osobne, mal možnosť pietne chvíle sledovať cez facebookovú stránku cirkevného zboru – 18-tisíc zhliadnutí v čase uzávierky je potvrdením toho, akú významnú stopu Ján Bakalár svojou obetavou a vernou službou, osobitým pastorálnym záujmom zanechal.

Smútočné zhromaždenie sa následne presunulo na cintorín do Kukovej, rodnej obce Jána Bakalára, kde žijú jeho rodičia Irena a Ján. Životná cesta prešovského farára sa tak uzavrela vo veku 60 rokov života, po 36 rokoch aktívnej duchovnej služby.

Večerná pobožnosť

V predvečer pohrebu, v piatok 24. júla sa v Chráme sv. Trojice konala večerná pobožnosť. Dirigentka zborového spevokolu Sion Oľga Adamkovičová sa so zosnulým rozlúčila básňou. Zaznela aj autorská pieseň Jána Bakalára, ktorá je súčasťou Spevníka mládeže: Tam aj tam aj tam, všade je náš Pán, v podaní manželských farárskych párov Chalupkových a CingeľovýchVyjadruje pevnú dôveru autora v Božiu všadeprítomnosť a Jeho vedenie za každých okolností. V rámci večernej pobožnosti sa zhromaždeniu prihovoril zborový farár Ondrej Koč, dlhoročný spolupracovník zosnulého Jána Bakalára. 

Na žiadosť pozostalej rodiny boli finančné prostriedky z pohrebu namiesto kvetín venované na potreby cirkevného zboru Prešov. Nech Hospodin potešuje pozostalých rodičov, súrodencov, manželku Annu, ako aj deti Jána a Annu s rodinami.

Záznam z poslednej rozlúčky je sprístupnený na Facebookovej stránke Cirkevného zboru Prešov. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.