Ponúkame vám materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2021

Ponúkame vám materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2021

Budúcoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa bude niesť v znamení témy: "Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia", (Ján 15, 5-9). Materiály spoločne pripravili a publikovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

Materiály pripravila mníšska ekumenická komunita sestier z Grandchamp vo Švajčiarsku. Na základe textu z Jánovho evanjelia 15, 1 – 17 vybrali tému, ktorá vyjadruje tiež povolanie komunity k modlitbe, zmiereniu a jednote v Cirkvi i ľudskej rodine.

Ekumenická bohoslužba ako aj zamyslenia na 8 dní oktávy venovanej modlitbám a úsiliu o jednotu ponúkajú možnosť spolu duchovne rásť do hĺbky a pozývajú prehĺbiť našu jednotu na troch úrovniach:

  1. Vnútorná jednota každého z nás, naša osobná celistvosť a jednota s Bohom.
  2. Jednota sestier a bratov v Kristovi zjednotených a zjednocujúcich sa navzájom stále viac v tele Kristovom – Cirkvi.
  3. Jednota celej ľudskej rodiny a celého stvorenstva a z toho vyplývajúca vzájomná ľudská solidarita a ochrana a starostlivosť o stvorenstvo.

Komunita z Grandchamp vznikla v 30-tych rokoch minulého storočia. Založilo ju niekoľko žien reformovanej tradície. Dnes má približne päťdesiat sestier rôzneho veku, z rozličných cirkevných tradícií, krajín a kontinentov. Vo svojej odlišnosti predstavujú sestry živé podobenstvo o spoločenstve. Navrhnutá ekumenická bohoslužba odráža spôsob modlitieb sestier z Grandchamp.


Materiály v slovenskom jazyku:  Tyzden_MODLITIEB_2021.pdf

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.