Poľská ECAV má staronového biskupa

Poľská ECAV má staronového biskupa

12. októbra 2019 sa počas šiesteho zasadnutia 14. synody cirkvi konali voľby poľského biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku. Za zvolenie kandidovali Waldemar Pytel, Adam Malina a Jerzy Samiec. Adam Malina sa nakoniec kvôli zdravotným problémom vzdal.

Biskup je duchovnou hlavou Cirkvi. Riadi prácu Cirkvi ako prezident v štáte a tiež dohliada na všetkých duchovných a katechétov. Vysviaca kňazov a biskupov a volí ho synoda na obdobie 10 rokov s možnosťou opakovaného zvolenia.
Kandidáti na biskupa poľskej evanjelickej cirkvi získali nasledujúci počet hlasov:
Waldemar Pytel - 28 hlasov a Jerzy Samiec - 37 hlasov (dva hlasy boli neplatné).
Predseda synody Waldemar Szajthauer oznámil, že biskup Jerzy Samiec bol na druhé funkčné obdobie zvolený za biskupa poľskej evanjelickej cirkvi.
Biskup Jerzy Samiec sa narodil 27. marca 1963 v Cieszyne ako jediný syn Oskara Sama a jeho manželky Lidia née Fryd. V roku 1983 začal študovať teológiu na kresťanskej teologickej akadémii vo Varšave. V roku 1988 obhájil magisterskú prácu a ukončil štúdium. 22. januára 1989 bol vysvätený biskupom Januszom Narzyński a začal pôsobiť ako vikár v zboroch Zabrze a Gliwice. 1. septembra 1990 sa oženil s Beatou Michałkovou.

Bratovi Samiecovi blahoželáme a vyprosujeme Božie požehnanie do ďalšieho funkčného obdobia.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.