Poďakovanie zo Slovinska

Poďakovanie zo Slovinska

Milý brat Mgr. Ján Bunčák, riaditeľ GBÚ!
 
V mene našej Diakonie – EHO-Podpornica, ako aj v mene celej ECAV v Slovinsku, srdečne ďakujem všetkým cirkevným zborom a jednotlivcom, ktorí prispeli k pomoci obetiam prírodných katastrof. Zároveň vrúcne ďakujem aj Predsedníctvu ECAV na Slovensku za organizáciu tejto finančnej zbierky.
 
S poukázanou sumou sa budeme snažiť čo najefektívnejšie pomôcť postihnutým, o čom vás samozrejme budeme informovať.
 
S pozdravom,
mag. Peter Andrejčák
predsednik EHO-Podpornica
 
»Hrad prepevný je Pán Boh náš«